TOOL SETS : ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์

บริษัท เอ็นริช โกลบอล อินเตอร์เทรด จำกัด ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือช่างอเนกประสงค์ ไว้สำหรับใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบ โดยในกล่อง set ประกอบไปด้วยสินค้าเกี่ยวกับการช่างมากมาย เช่น ไขควง ครีม มีด กรรไกร คัตเตอร์ ไม้วัดองศา ตลับเมตร เป็นต้น โดยเหมาะสำหรับไว้ใช้เป็นสินค้าแจกลูกค้า สินค้าโปรโมชั่น สินค้าโฆษณา รวมถึงจำหน่ายเป็น SET แพ็คในกล่อง คุณภาพดี ราคาขายส่ง โดยสามารถสกรีน LOGO ของบริษัทลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ได้มากมาย เช่น สกรีนสี สกรีนขาวดำ สกรีนsticker โดยทางบริษัทเราเริ่มต้นการผลิต ชุดเครื่องมือช่างอเนกประประสงค์ที่ 500 set

ชื่อสินค้า : อุกปรณ์ช่าง 1

รหัสสินค้า : NO.128020

วัตถุดิบ : High Carbon Steel

Package : High Class Plastic Box

กล่อง : White Box

จำนวนอุปกรณ์ในกล่อง : 20 ชิ้น

ขนาด : 17.0 x 9.5 x 4.5 ซม

สีกล่อง : เหลือง

สกรีน : LOGO ของลูกค้า

คุณสมบัติ : ใช้เป็นอุปกรณ์ช่างแบบพกพา

จำนวนขั้นต่ำ : 500 ชิ้น

ระยะเวลาการผลิต : 25-35 วัน

 รหัส : Tool Set-1  รหัส : Tool Set-1  รหัส : Tool Set-1  
       

ชื่อสินค้า : อุปกรณ์ช่าง 2

รหัสสินค้า : NO.128019

วัตถุดิบ : High Carbon Steel

Package : High Class Plastic Box

กล่อง : White Box

จำนวนอุปกรณ์ในกล่อง : 19 ชิ้น

ขนาด : 17.0 x 9.5 x 4.5 ซม

สีกล่อง : เหลือง

คุณสมบัติ : ใช้เป็นอุปกรณ์ช่างแบบพกพา

สกรีน : LOGO ของลูกค้า

จำนวนขั้นต่ำ : 500 ชิ้น

ระยะเวลาการผลิต : 25-35 วัน

  รหัส : Tool Set-2   รหัส : Tool Set-2   รหัส : Tool Set-2  
       

ชื่อสินค้า : กล่องเครื่องมือไฟฉาย

รหัสสินค้า : EN-218A

วัตถุดิบ : Plastic + Steel

สีตัวสินค้า : ดำ

กล่อง : White Box

จำนวนอุปกรณ์ในกล่อง : 24 ชิ้น

ขนาด : 21.0 x 12.5 x 10.5 ซม

คุณสมบัติ : ใช้เป็นอุปกรณ์ช่างและไฟฉาย

สกรีน : LOGO ของลูกค้า

จำนวนขั้นต่ำ : 500 ชิ้น

ระยะเวลาการผลิต : 25-35 วัน

  รหัส : Tool Set-3   รหัส : Tool Set-3  รหัส : Tool Set-3  
       

ชื่อสินค้า : อุปกรณ์ช่างทรงกลม

รูปทรง : ล้อรถยนตร์

รหัสสินค้า : SH-T21

วัตถุดิบ : Plastic

Package : Plastic Box

จำนวนอุปกรณ์ในกล่อง : 24 ชิ้น

ขนาด : 17.0 x 9.5 x 4.5 ซม

สีตัวสินค้า : ดำ

กล่อง : White Box

คุณสมบัติ : ใช้เป็นอุปกรณ์ช่างแบบพกพา

สกรีน : LOGO ของลูกค้า

จำนวนขั้นต่ำ : 500 ชิ้น

ระยะเวลาการผลิต : 25-35 วัน

  รหัส : Tool Set-4   รหัส : Tool Set-4   รหัส : Tool Set-4  
       
 
 รหัส : Tool Set-5  รหัส : Tool Set-5  รหัส : Tool Set-5