PAYMENT

 วิธีการชำระค่าสินค้าและบริการ

ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี
ชื่อบัญชี 
เลขที่บัญชี 
ธนาคาร 
สาขา 
ประเภท
:
:
:
:
:
เอ็นริช โกลบอล อินเตอร์เทรด
195-4789-929
ธนาคาร กรุงเทพ
สี่แยก สาธุประดิษฐ์
ออมทรัพย์ 
 • ENRICH GLOBAL INTERTRADE CO., LTD.
 • TEL : 02-439-7289 #16
 • FAX : 02-439-6289
 • E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ชื่อบัญชี 
เลขที่บัญชี 
ธนาคาร 
สาขา 
ประเภท
:
:
:
:
เอ็นริช โกลบอล อินเตอร์เทรด
068-2988-657
ธนาคาร กสิกรไทย
คลองสาน
ออมทรัพย์ 
 

  

ช่องทางการชำระเงิน

 • เงินสด (Cash)
 • เช็ค (Cheque)
 • แคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque)
 • ตู้เอทีเอ็ม (ATM Machine)
 • ชำระเงินในนาม "เอ็นริช โกลบอล อินเตอร์เทรด"
 • โอนเงินผ่านทางธนาคารต่างๆ ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่ให้ไว้ด้านบน
 • โดยแฟ็กซ์หลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุรายละเอียด ชื่อบริษัทของท่าน
 • ชื่อผู้ติดต่อและจำนวนเงินที่โอน โดยการแฟ็กซ์มาที่เบอร์ : 02-439-6289
 • หรือแสกนหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งมาที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.