USB FLASH DRIVE PVC : ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ พีวีซี

Design : PVC 2D, 3D, 4D  

รูปร่าง : สามารถขึ้นแบบตามลูกค้าได้ 100%

ความจุ : 2GB - 64 GB   

สกรีน : สามารถสกรีน LOGO ของลูกค้าได้

คุณภาพของสินค้า : Grade A   

รับประกันสินค้า : 1 ปี

Brand ของไมโครชิบ : Toshiba Japan 

ระยะเวลาขึ้นตัวอย่างสินค้า : 7 วัน

เวอร์ชั่นของชิบ : เวอร์ชั่น 2.0        

ระยะเวลาการผลิต : 25 วัน

วัตถุดิบ : PVC      

จำนวนขั้นต่ำ : 300 ชิ้น

คุณภาพของ PVC : Grade A        

ระยะเวลาออกแบบ ART-WORK : 3 ชั่วโมง

 

 

 รหัส : USB-P1  รหัส : USB-P2  รหัส : USB-P3  รหัส : USB-P4
 รหัส : USB-P5  รหัส : USB-P6  รหัส : USB-P7  รหัส : USB-P8
 รหัส : USB-P9  รหัส : USB-P10  รหัส : USB-P11  รหัส : USB-P12
 รหัส : USB-P13  รหัส : USB-P14  รหัส : USB-P15  รหัส : USB-P16
 รหัส : USB-P17  รหัส : USB-P18  รหัส : USB-P19  รหัส : USB-P20
 รหัส : USB-P21  รหัส : USB-P22  รหัส : USB-P23  รหัส : USB-P24
 รหัส : USB-P25  รหัส : USB-P26  รหัส : USB-P27  รหัส : USB-P28
 รหัส : USB-P29  รหัส : USB-P30  รหัส : USB-P31  รหัส : USB-P32
 รหัส : USB-P33  รหัส : USB-P34  รหัส : USB-P35  รหัส : USB-P36
 รหัส : USB-P37  รหัส : USB-P38  รหัส : USB-P39  รหัส : USB-P40
 รหัส : USB-P41  รหัส : USB-P42  รหัส : USB-P43  รหัส : USB-P44
 รหัส : USB-P45  รหัส : USB-P46  รหัส : USB-P47  รหัส : USB-P48
 รหัส : USB-P49  รหัส : USB-P50  รหัส : USB-P51  รหัส : USB-P52
 รหัส : USB-P53  รหัส : USB-P54  รหัส : USB-P55  รหัส : USB-P56
 รหัส : USB-P57  รหัส : USB-P58  รหัส : USB-P59  รหัส : USB-P60
 รหัส : USB-P61  รหัส : USB-P62  รหัส : USB-P63  รหัส : USB-P64
 รหัส : USB-P65  รหัส : USB-P66  รหัส : USB-P67  รหัส : USB-P68
 รหัส : USB-P69  รหัส : USB-P70  รหัส : USB-P71  รหัส : USB-P72
 รหัส : USB-P73  รหัส : USB-P74  รหัส : USB-P75  รหัส : USB-P76
 รหัส : USB-P77  รหัส : USB-P78  รหัส : USB-P79  รหัส : USB-P80
 รหัส : USB-P81  รหัส : USB-P82  รหัส : USB-P83  รหัส : USB-P84
 รหัส : USB-P85  รหัส : USB-P86  รหัส : USB-P87  รหัส : USB-P88
 รหัส : USB-P89  รหัส : USB-P90  รหัส : USB-P91  รหัส : USB-P92
 รหัส : USB-P93  รหัส : USB-P94  รหัส : USB-P95  รหัส : USB-P96
 รหัส : USB-P97  รหัส : USB-P98  รหัส : USB-P99  รหัส : USB-P100
 รหัส : USB-P101  รหัส : USB-P102  รหัส : USB-P103  รหัส : USB-P104
 รหัส : USB-P105  รหัส : USB-P106  รหัส : USB-P107  รหัส : USB-P108
 รหัส : USB-P109  รหัส : USB-P110  รหัส : USB-P111  รหัส : USB-P112
 รหัส : USB-P113  รหัส : USB-P114  รหัส : USB-P115  รหัส : USB-P116
 รหัส : USB-P117  รหัส : USB-P118  รหัส : USB-P119  รหัส : USB-P120
 รหัส : USB-P121  รหัส : USB-P122  รหัส : USB-P123  รหัส : USB-P124
 รหัส : USB-P125  รหัส : USB-P126  รหัส : USB-P127  รหัส : USB-P128
 รหัส : USB-P129  รหัส : USB-P130  รหัส : USB-P131  รหัส : USB-P132
 รหัส : USB-P133  รหัส : USB-P134  รหัส : USB-P135  รหัส : USB-P136
 รหัส : USB-P137  รหัส : USB-P138  รหัส : USB-P139  รหัส : USB-P140
 รหัส : USB-P141  รหัส : USB-P142  รหัส : USB-P143  รหัส : USB-P144
 รหัส : USB-P145  รหัส : USB-P146  รหัส : USB-P147  รหัส : USB-P148
 รหัส : USB-P149  รหัส : USB-P150  รหัส : USB-P151  รหัส : USB-P152
 รหัส : USB-P153  รหัส : USB-P154  รหัส : USB-P155  รหัส : USB-P156
 รหัส : USB-P157  รหัส : USB-P158  รหัส : USB-P159  รหัส : USB-P160
 รหัส : USB-P161  รหัส : USB-P162  รหัส : USB-P163  รหัส : USB-P164
 รหัส : USB-P165  รหัส : USB-P166  รหัส : USB-P167  รหัส : USB-P168
 รหัส : USB-P169  รหัส : USB-P170  รหัส : USB-P171  รหัส : USB-P172
 รหัส : USB-P173  รหัส : USB-P174  รหัส : USB-P175  รหัส : USB-P176
 รหัส : USB-P177  รหัส : USB-P178  รหัส : USB-P179  รหัส : USB-P180
 รหัส : USB-P181  รหัส : USB-P182  รหัส : USB-P183  รหัส : USB-P184
 รหัส : USB-P185  รหัส : USB-P186  รหัส : USB-P187  รหัส : USB-P188
 รหัส : USB-P189  รหัส : USB-P190  รหัส : USB-P191  รหัส : USB-P192
 รหัส : USB-P193  รหัส : USB-P194  รหัส : USB-P195  รหัส : USB-P196
 รหัส : USB-P197  รหัส : USB-P198  รหัส : USB-P199  รหัส : USB-P200
 รหัส : USB-P201  รหัส : USB-P202  รหัส : USB-P203  รหัส : USB-P204
 รหัส : USB-P205  รหัส : USB-P206  รหัส : USB-P207  รหัส : USB-P208
  รหัส : USB-P209   รหัส : USB-P210   รหัส : USB-P211   รหัส : USB-P212
     
 รหัส : USB-P213  รหัส : USB-P214  รหัส : USB-P215  รหัส : USB-P216
       
 รหัส : USB-P217  รหัส : USB-P218  รหัส : USB-P219  

บริษัทเราเป็นผู้นำเข้า ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ (USB FLASH DRIVE) โดยตรงจากต่างประเทศโดยที่ใช้วัตถุดิบ MICRO-SHIP SYSTEM จาก ประเทศ ญี่ปุ่น (เป็น MIRCO-CHIP จากบริษัท TOSHIBA) และจากประเทศไต้หวัน

(MICRO-SHIP ของบริษัท ACER) เป็น USB FLASHDRIVE ที่มีคุณภาพ โดยบริษัทเรามีการ รับประกันสินค้า ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ (USB) เป็นเวลา 1 ปี เพื่อทำให้ท่านลูกค้ามั่นใจได้ว่า

ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟของเราเป็น USB ที่ได้มาตรฐานสากลโดยบริษัทเรา ขาย USB ที่มีคุณภาพดีทนทานใน ราคา USB ที่ถูกเรามีให้ บริการความจุต่างๆเช่น 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

โดยสามารถผลิตและออกแบบ ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ ในรูปแบบต่างๆได้ ตามความต้องการของลูกค้าได้ รวมถึงมีการสกรีน LOGO บริษัทลูกค้าได้ และมากกว่านั้นเราสามารถนำสื่อโฆษณาและโปรโมชั่นต่างๆ

ของบริษัทลูกค้าบรรจุลงใน USB เพื่อให้ทางลูกค้าของท่านเห็น แบรนด์ของท่านอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีการโอนถ่ายข้อมูลผ่าน FLASH DRIVE โดยบริษัทเราได้คัดสรร

USB FLASH DRIVE ไว้หลายชนิดเพื่อให้บริการลูกค้าเช่น USB FLASH DRIVE PVC, USB FLASH DRIVE WRISTBAND, USB FLASH DRIVE CARD, USB FLASH DRIVE LEATHER, USB FLASH DRIVE PLASTIC,

USB FLASH DRIVE SWIVEL, USB FLASH DRIVE LASER PEN, USB FLASH DRIVE METAL, USB FLASH DRIVE ALUMINIUM, USB FLASH DRIVE WOODEN รวมถึง USB FLASH DRIVE DESIGN BOX ในรูป

 แบบต่างๆพร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพรวมถึงให้บริการออกแบบผลิตภัณฑ์ ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ พรีเมี่ยม (ART-WORK) ให้ลูกค้าได้ดูก่อนการผลิตของจริงโดยบริษัทเราจัดส่ง ยูเอสบี ได้ทั่ว ประเทศไทย เริ่มต้นการผลิต

 USB ที่ 300 ชิ้น ยูเอสบี "flash drive premium"  "รับผลิตแฟลชไดร์ฟ"  "แฟลชไดร์ฟ พรีเมี่ยม" "ผลิต usb"  "สั่งทำ แฟลชไดร์ฟ" "ผลิตusb"

 "ซื้อแฟลชไดร์ฟ"  [ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์]   flashdrive   แฮนดี้ไดร์ฟ(Handy Drive)  ธัมป์ไดร์ฟ(Thump Drive) USB Flash Drive) usb รับผลิตตามแบบ 

 "ซื้อแฟลชไดร์ฟ" [สั่งทำ แฟลชไดร์ฟ] รับผลิตแฮนดี้ไดร์ฟ ผลิตแฮนดี้ ไดร์ฟ [แฟลชไดร์ฟ พรีเมี่ยม]  "แฟลชไดร์ฟ พรีเมี่ยม"  "รับผลิตแฟลชไดร์ฟ"

 

 

 

สินค้าpremium สินค้าพรีเมี่ยม ,ร่ม ,ไฟฉายled light ,กระเป๋าเป้ , กระเป๋าเครื่องสำอาง, กระเป๋าสะพาย รับทำ flash drive ผลิตusb "บริษัทผลิตร่ม" "ผลิตแฟลชไดร์ฟ" "ยูเอสบี" ผลิตร่ม ร่ม ราคา รับทําร่ม เป้สะพายหลังราคาถูก กระเป๋าเป้ราคาส่ง กระเป๋าเดินทางสะพายหลัง กระเป๋าเป้ราคาถูกพร้อมส่ง 

ซื้อแฟลชไดร์ฟ "ธัมป์ไดร์ฟ" "เม้าส์ไร้สาย" "travel cosmetic bags" กระเป๋านำเข้า "กล่องเครื่องสำอาง" รับผลิตกระเป๋าแฟชั่น กระเป๋าเดินทางการบินไทย ร่มกอล์ฟ 2 ชั้น "ร่ม umbrella" "ร่ม uv" "ร่มกอล์ฟ 30 นิ้ว ราคา"